Blog

Power BI – Mô Hình Giá & Giải Pháp

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Power BI đã thật sự phát triển trong vài năm gần đây trong thị trường phân tích dữ liệu và làm báo cáo. Power BI như một giải pháp BI, cho phép người dùng tự phân tích dữ liệu doanh nghiệp mà không cần sự can thiệp quá nhiều từ phía kỹ sư phần mềm. Power BI có thể đáp ứng nhu cầu mở rộng của tổ chức và doanh nghiệp cả về dung lượng dữ liệu cũng như số lượng người dùng. Vì thế Microsoft cũng đưa ra khá nhiều mô hình giá phù hợp cho tình huống cụ thể

Trước khi tìm hiểu về mô hình giá của Power BI, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại licence của Power BI

Phân loại Mô tả Môi trường triển khai Licence

Power BI desktop

Công cụ hỗ trợ người dùng tập trung phát triển mô hình dữ liệu (data model), report, dashboard

Cloud

Onpremise

Embedded server

Per user

Power BI Free

Microsoft hỗ trợ miễn phí người dùng cá nhân sử dụng model, report, dashboard và triển khai trên cloud. Không thể chia sẽ với những người khác

Cloud

 

Per user

Power BI Pro

Tạo model, report, dashboard và có chia sẽ nội dung với những người khác

Cloud

Per user

Power BI Premium

Cho phép xem nội dung dữ liệu được chia sẽ. Không được tạo model, report hay dashboard. Quản trị và kiểm soát tài nguyên.

Cloud

Per node/capability

Power BI report server

Cho phép xem dữ liệu được chia sẽ không thể tạo report, dashboard.

Có một số giới hạn khi dùng chung với Power BI desktop

Report Server on-premise

SQL Enterprise Edition (Software Assurance) licence + Power BI Pro license (tạo model)

Power BI embedded server

Nhúng Power BI vào ứng dụng

Cloud

Per node

(+ pro user)

Giá tham khảo cho từng loại licence

Phân loại Mô tả Môi trường triển khai Licence

Power BI desktop

Per user

0

 

Power BI Free

Per user

0

 

Power BI Pro

Per user

9.99 / month / user

 

Power BI Premium

Per node/capability

 

https://powerbi.microsoft.com/en-us/calculator/

Power BI report server

Premium hoặc SQL server Enterprise licence

14,256 / core

 

Power BI embedded server

Per node

(+ pro user)

 

https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/power-bi-embedded/

Một số trường hợp minh họa kết hợp các loại licence khác nhau cho từng ngữ cảnh hay bài toán cụ thể

Ngữ cảnh 1 

Công ty, doanh nghiệp quy mô nhỏ cần 1 lập trình viên để tạo data model, reports, dashboards, 5 người có nhu cầu tự phân tích số liệu, 10 người sẽ xem báo cáo có sẳn. Không cần nhúng hay tích hợp Power BI reports vào website công ty. Công ty có thể sử dụng giải pháp

Licence Đối tượng Giá (USD/tháng)

1 Power BI desktop

1 lập trình viên

0

15 Power BI Pro

5 người tự phân tích số liệu

10 người xem báo cáo

15* 9.99 = 149.85

Tổng cộng

149.85 USD

Ngữ cảnh 2

Công ty phân tích dữ liệu khách hàng có nhu cầu nhúng Power BI reports hay dashboard vào trong ứng dụng của công ty. Họ có 3 lập trình viên sẳn sàng thiết kế báo cáo, tạo mô hình dữ liệu. Sau đó, họ sẽ bán những báo cáo này cho nhiều khách hàng. Ứng dụng này phải luôn hoạt động 24/7. Họ không muốn mua thêm licence khi có khách hàng mới. Công ty có thể sử dụng giải pháp

Licence Đối tượng Giá (USD/tháng)

3 Power BI desktop

3 lập trình viên

0

1 Power BI Pro

1 người dùng để chia sẻ nội dung (report, dashboard, workspace)

1 * 9.99 = 9.9

A1 node for embedded

 

1 * 735.92

Tổng cộng

745.82 USD

Ngữ cảnh 3

Công ty, doanh nghiệp quy mô lớn cần 10 lập trình viên để tạo data model, reports. Kế hoạch bước đầu họ ước lượng sẽ có 50 người có khả năng tự phân tích số liệu, 450 có yêu cầu xem dữ liệu trong 12 tháng. Giai đoạn tiếp theo, sẽ tăng 1000 người muốn xem số liệu (500 người xem báo cáo liên tục và 500 người thỉnh thoảng xem báo cáo)

Giải pháp trong giai đoạn 1
Licence Đối tượng Giá (USD/tháng)

10 Power BI desktop

10 lập trình viên

0

500 Power BI Pro

500 người dùng để chia sẻ nội dung (report, dashboard, workspace)

500 * 9.99 = 4,995

Tổng cộng

4,995 USD

Giải pháp trong giai đoạn 2 (khi số lượng người dùng vượt quá 500)
Licence Đối tượng Giá (USD/tháng)

10 Power BI desktop

10 lập trình viên

0

50 Power BI Pro

50 người dùng để chia sẻ nội dung (report, dashboard, workspace)

50 * 9.99 = 9.9

P1 node

 

1 * 4,995

Tổng cộng

5,494.5 USD

Tài liệu tham khảo

https://powerbi.microsoft.com/en-us/pricing/

https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/power-bi-embedded/

http://blog.exposedata.com.au/2018/04/05/power-bi-cheat-sheet/

shutterstock 9833917

About Us

Datatyk is providing consulting and advisory services that allow our clients to meet current and future analytical goals and objectives. By transforming data into insight giving companies a greater understanding of their information assets.

Address

3rd Floor, An Phu Plaza, 117-119 Ly Chinh Thang Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City

090 3390180 - 02873022888

[email protected]

Mon - Fri: 9:00 - 17:00

Map

Copyright © Datatyk 2019